Menu


logo
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG
zwnanenbalg

Nieuwsbrief najaar 2022

De Nieuwsbrief najaar 2022 is uit. Met verschillende artikelen en aandachtspunten. Een belangrijke is de energietransitie, de voortgang en de planning voor Zwanenbalg.


Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van de BVZ van harte uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op donderdag 10 november 2022. Opening van de vergadering is om 19.30 uur. De vergadering zal plaats vinden in “Ontmoetingscentrum de Verbinding”, het voormalige wijksteunpunt, Boterzwin 3476.


Resultaten enquête energietransitie Buurkracht

Totaal zijn 198 uitnodigingsbrieven in de buurt Zwanenbalg en Callantsogervaart bezorgd. (Flyer welke is rondgestuurd kunt u nog nalezen via deze LINK). In deze brief werd u gevraagd een enquête m.b.t. de op handen zijnde energietransitie in te vullen.


Burendag 2021

Vandaag 25-september-2021 mogen we eindelijk wat meer elkaar opzoeken.Dat is ook goed te merken tijdens de Burendag die druk wordt bezocht.


Vergeet uw bijdrage niet.

Een mooi verlichte kerstboom bij de ingang van de Zwanenbalg, een mooie kerstkaart in uw brievenbus, een druk bezochte burendag, een geslaagde lampionnenkeuring op 11 november, een spontaan schaatsweekend op de vijver en een altijd wapperende vlag en bloembakken bij de ingang van de wijk. Dat allemaal wordt mogelijk gemaakt door de BVZ en de vrijwilligers.