Menu


logo
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG
zwnanenbalg

Categorie: Energie Transitie

Een overzicht van alle energie transitie 2030 gerelateerde onderwerpen

Rekenblad

In het Rekenblad wordt inzicht gegeven in de verwarmingskosten van de diverse typen verwarmingstoestellen.Dit wordt gedaan op basis van uw eigen gasverbruik in de afgelopen jaren.De energietarieven kunt u naar eigen inzicht aanpassen.Na het invullen van het gasverbruik en nog enkele gegevens worden de verwarmingskosten per type verwarmingstoestel berekend.  Het Rekenblad vers. 8.9 is een Excel bestand en te downloaden via “hier link” Rekenblad is aangevuld met informatie over waterstof Extra informatie samengevat voor Zwanenbalg.  - All electric - Stappenplan - Indicatieve kosten  - Korte samenvatting - Warmtenet energietransitie Zwanenbalg - Waterstof energietransitie Zwanenbalg


Energie Transitie

Deze pagina is in ontwikkeling. Met deze pagina willen wij u informeren over de Energietransitie en de acties/consequenties die voor de woningen binnen Zwanenbalg/Callantsogervaart (verder in de tekst als ZB benoemd) betekenen. Op deze pagina willen wij u uitleggen wat de Energie Transitie voor Callantsogervaart en Zwanenbalg en ondersteunen met tips en ideeën. Tevens willen we als Bewonersvereniging inspraak krijgen richting te gemeente