Menu


logo
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG
zwnanenbalg

Energie Transitie

Deze pagina is in ontwikkeling.

Met deze pagina willen wij u informeren over de Energietransitie en de acties/consequenties die voor de woningen binnen Zwanenbalg/Callantsogervaart (verder in de tekst als ZB benoemd) betekenen.

Op deze pagina willen wij u uitleggen wat de Energie Transitie voor Callantsogervaart en Zwanenbalg en ondersteunen met tips en ideeën.

Tevens willen we als Bewonersvereniging inspraak krijgen richting te gemeente

De bedoeling van de Energietransitie is dat men in twee stappen, de hoeveelheid CO2 reduceren (2030) en uiteindelijk dat men CO2 neutraal moet zijn (2050, conform Parijs akkoord.) - Den Helder wil dit bereiken voor 2040, conform raadsbesluit 2040 - zie hier onder.  Den Helder heeft in 2016 middels een unaniem raadsbesluit bepaald dat Den Helder uiterlijk 2040, 100% energie neutraal moet zijn.

BELANGENBEHARTIGING

 

 

Voor 2031 van het gas af, of toch niet.

14 februari 2023 is er een presentatie gegeven door de gemeente aan de bewoners van Zwanenbalg. Hierbij werd door de gemeente aangegeven dat we voor 2031 van het gas af moesten.
De BVZ was door deze uitspraak zeer verrast. Hierop in een werkgroep binnen de BVZ in te leven geroepen, inclusief mandaat van de AVL om hier bezwaar over te maken.
Uiteindelijk is er na veel overleg met de gemeente een andere visie ontstaan.
Dit is middels een brief aan de BVZ kenbaar gemaakt zie deze Link.
Ook is er een artikel in het Helders Dagblad geplaatst (31-okt-2023) waarin de wethouder uitleg geeft over de gang van zaken en zoals de visie nu is. Zie Link.

Raadsbesluit 6.33 van
22-juni-2016

Tijdens de raadsvergadering in 2016 is er unaniem besloten dat Den Helder in 2040 een 100% energie neutrale gemeente zal zijn. Besluit.

Motie 6.33
Videobeelden van voorstel en zoek naar de tijd 00:31:54

Aanname van Motie 6.33
Videobeelden van unaniem aangenomen op tijd 06:26:07

Transitie Visie Warmte 1.0

 - Warmte visie 2021 TVW - In dit document de visie van de gemeente Den Helder over verschillende wijken.
 - Besluitvorming over TVW gemeente Den Helder 20-dec-2021. Zie Gemeenteraad-uitzending.
 - Gemeente worstelen om wijken van het gas af te krijgen. Zie uitzending "TV-uitzending EenVandaag 11-03-2023"
 

Aanzet tot WUP
(Wijk-Uitvoerings-Plan).

De bedoeling van de WUP is om in samenspraak met bewoners van de wijk wordt gekeken naar de vorm van de transitie.

Tijdens de ALV (van de BVZ - 24-april-2023) is een werkgroep benoemd. (bestaande uit bewoners van ZB 1402, 1614 en 1807). Presentatie van de werkgroep.
Zij hebben een enquête opgesteld, waarin gestemd kon worden of men WEL/NIET eens is om ZB/CaL voor 2031 "van het gas af te gaan".
Daarna wordt er uitgezocht welke alternatieven er zijn voor,
- de subsidiering mogelijkheden (in samenspraak met de gemeente)
- de financiële ondersteuning van uit de gemeente.

Enquête.

Resultaat van de enquête binnen de wijk.

Brief naar de Raad.

5-mei-2023 komt de gemeente met een antwoord. Deze kunt u hier lezen.

Daarop is door de werkgroep op 31-jul een brief opgesteld, met de vraag om meer duidelijkheid.

Voor het laatste nieuws aan de bewoners. Nieuwsbrief werkgroep 31-07-2023

Energiekrant Den Helder, Najaar 2022

Energiekrant Den Helder, Najaar 2022. Deze is hier te lezen.
 

Rekenblad

In het Rekenblad wordt inzicht gegeven in de verwarmingskosten van de diverse typen verwarmingstoestellen.
Dit wordt gedaan op basis van uw eigen gasverbruik in de afgelopen jaren.
De energietarieven kunt u naar eigen inzicht aanpassen.
Na het invullen van het gasverbruik en nog enkele gegevens worden de verwarmingskosten per type verwarmingstoestel berekend. 

Het Rekenblad vers. 8.9 is een Excel bestand.

Achtergrond informatie

Achtergrond informatie samengevat voor Zwanenbalg.

 - Sluipverbruik van elektrische energie.

 - Feiten en fabels

 - Wat levert het op.

 - Kosten en baten all-electric warmtepomp.

 - Stappenplan
 
 - Warmtenet energietransitie Zwanenbalg
 - Waterstof energietransitie Zwanenbalg

 - Alternatieve energiebronnen buurt Zwanenbalg.

Naast een visuele inspectie van de woning zal een goede installateur om extra informatie vragen om een goed onderbouwde aanbieding te kunnen maken voor een warmtepomp. Om voorbereid te zijn op het verstrekken van die extra informatie is dit document opgesteld. Van dit document is zowel een PDF versie als ook een Word versie beschikbaar.

Wat levert het op om maatregelen te nemen:
Om woningen aardgasvrij te verwarmen zijn flinke investeringen nodig in energiebesparende maatregelen.
Aan de andere kant zullen de verwarmingskosten daardoor flink lager worden.
Via onderstaande link is een document te downloaden waarin dit duidelijk tot uiting komt.
 - Wat levert het op.

De bedoeling is om de deze data verder uit te breiden. Heeft u ook eigen data en wilt u deze delen, dan kunt u uw gegevens mailen naar: zb2030gv@ziggo.nl

Kosten en baten all-electric warmtepomp.
Wat vaak onvermeld blijft, is dat het overstappen op een warmtepomp als warmtebron tot flink lagere verwarmingskosten leidt. Die flink lagere verwarmingskosten komen doordat een warmtepomp het grootste deel van de warmte haalt uit een gratis warmtebron, namelijk de lucht, de bodem en/of de zon.
Document met berekening en uitleg.

Hoe werkt het salderen.
Hoe werkt het salderen en hoe zijn de regelingen zoals deze nu geldt. Voor meer uitleg zie de volgende site. Tevens voorzien van een YouTube filmpje.

 

Blowerdoortest

 


Blowerddoortest, ook wel kierdichtheid of luchtdichtheid van de woning gemeten. Hierbij wordt de woning op over- en onderdruk gezet, om te controleren waar in de woning luchtlekkages zijn. Hier drie Youtube filmpjes met uitleg.
Film-1
Film-2
Film-3

Firma welke deze o.a. uitvoert is Groene Den 

 

Nieuwsberichten over energietransitie.

 


Uitzending EenVandaag 11-03-2023:
Gemeenten worstelen nog altijd met aardgasvrij maken van 'proefwijken': driekwart is vertraagd * In Doesburg duurt van het gas af gaan al twee jaar langer dan gepland: 'We hebben te hoog van de toren geblazen' * Een promotie afslaan of zelfs stoppen met je baan: vrouwen in de overgang ervaren nog altijd problemen op hun werk, weten Heidy en Danielle * Twee demonstraties in Den Haag: hebben de demonstranten ook iets gemeen?

 Kluslijst wintereditie 2023

 

Op de site van de Huisfluisteraar vindt u informatie over hoe en waar u uw maatregelen kunt uitvoeren om uw woning beter geïsoleerd te krijgen.
Dit wordt in een document bestaande uit 42 pagina's uitgelegd. Zie link.

Presentatie Isolatiemogelijkheden ALV

Tijdens de ALV is door Ynze Reitsma een presentatie gegeven over stappen welke men kan nemen om de woning beter te isoleren. Voor de presentatie “hier link” 

Hoe verlaag ik de temperatuur van mijn CV-ketel

 

Meestal staat de temperatuur van uw CV-ketel, voor de verwarming op 70 of zelfs misschien op 75 graden.
Het verlagen van deze temperatuur, kan een aanmerkelijk energiebesparing opleveren. U kunt de temperatuur bv op 60, of zelfs lager zetten.
Letwel het is de temperatuur van de verwarmingswater, dus niet van uw tapwater. Het verlagen van uw tapwater kan risico's mee brengen, zoals Legionella.
Dus aan dit laatste, moet u geen aanpassing uitvoeren.

Wel aan die van de CV-temperatuur voor de verwarming.
Vraag is, hoe kan ik deze aanpassen.
Via de site https://zetmop60.nl/ wordt netjes uitleg gegeven over de instellingen van uw CV-ketel, per merk en product. 

Duurzaam Bouwloket

In deze presentatie (5-april-2022) van zo'n 57 minuten wordt door Duurzaam Bouwloket een uitleg gegeven van stappen welke men kan doorlopen om te isoleren.
Stapsgewijs naar aardgasvrij.

Factsheet verduurzamen woning:
Duurzaam Bouwloket heeft factsheets gemaakt van de meest voorkomende maatregelen m.b.t. het verduurzamen van de woning.
https://www.duurzaambouwloket.nl/-factsheets

Brief aan de bewoners van Zwanenbalg
Brief.
Folder. 

 

Nieuwsbrieven

 

 - 12-06-2021

   

Overleg gemeente

 

 

Bron Eigen Huis

 - Download Eigen Huis Magazine - Verduurzamen

 - Radiatoren waterzijdig inregelen 

Kranten artikelen

 - 102 Miljard nodig voor stroomnet (bron: telegraaf)

 - 100 miljard nodig voor stroomnet (bron rtl-nieuws)

 - Wachten op dikkere kabels (Noord-Hollands Dagblad 12-05-2021)

 - Overbelasting Netwerk Zwanenbalg (12-05-2021).

 - Kernenergie populairst bron Telegraaf (30-06-2021) 

 

 

Techniek

 

 

Warmtepomp

 - Hoe werkte onze warmtepomp in die koude winterweek? - Harold Halewijn

 - Hoe werkt zo'n ding eigenlijk uitleg als Podcast (45 minuten).

 - Vragenlijst. Deze staat hier zowel al PDF-document.

Terugdringen warmte verlies

 

Uitleg RC waarden gemiddeld aanwezig in huizen ZB  (moet een link orden naar het document)

Glasisolatie

 

Subsidie voor dubbelglas 2021: Link

Soorten glasisolatie: Link

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) Link 

Zonnepanelen

 

Via deze site kunt u bekijken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen: Link
Zie krantenartikel Zonnedakje