Menu


logo
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG
zwnanenbalg

Rekenblad

In het Rekenblad wordt inzicht gegeven in de verwarmingskosten van de diverse typen verwarmingstoestellen.
Dit wordt gedaan op basis van uw eigen gasverbruik in de afgelopen jaren.
De energietarieven kunt u naar eigen inzicht aanpassen.
Na het invullen van het gasverbruik en nog enkele gegevens worden de verwarmingskosten per type verwarmingstoestel berekend. 

Het Rekenblad vers. 8.9 is een Excel bestand en te downloaden via “hier link

Rekenblad is aangevuld met informatie over waterstof

Extra informatie samengevat voor Zwanenbalg.

 - All electric
 - Stappenplan
 - Indicatieve kosten

 - Korte samenvatting

 - Warmtenet energietransitie Zwanenbalg
 - Waterstof energietransitie Zwanenbalg