Menu


logo
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG
zwnanenbalg

Verslagen ALV

Verslagen van de Algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Zwanenbalg

Met ingang van april 2010 legt het bestuur alleen in het voorjaar verantwoording af van het gevoerde en te voeren beleid tijdens de Algemene Ledenvergadering. Elke bewoner is welkom, alleen de leden hebben stemrecht. De notulen van de voorgaande vergadering en de agenda van de huidige vergadering staan op de website vermeld.

Verslagen Algemene Leden Vergadering

Als gevolg van Corona zijn de ALV's van 2019 en 2020 onder één verslag samengevat. (ALV heeft niet plaatsgevonden).